Contact

Wij zijn gevestigd op het volgende adres:

2e Hogeweg 109

3701 AX ZEIST

Vlakbij het centrum van Zeist

 

De ingang van onze werkplaats is op de Timmermanlaan

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u onderstaand formulier invullen. Mocht u direct persoonlijk contact willen, dan kunt u bellen naar 030-6918041.

 

 

1. 1. Algemeen
1.1 Onder `Berwin4x4` wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de BV ,Berwin, gevestigd en kantoor houdende te Zeist, Nederland. Berwin4x4 is gevestigd op het adres: 2e Hogeweg 109, 3701AX te Zeist, telefoonnummer: (+31)030-6918041. Berwin is ingeschreven in het Handelsregister Amersfoort, Nederland, onder nummer 55856357 , BTW nummer NL851886024B01
2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen aan consumenten, nader ook te noemen als klant of koper, in Nederland waarbij Berwin4x4 als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen/Producten
3.1 Alle aanbiedingen van Berwin4x4 zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
3.2 Berwin4x4 heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Zet en schrijffouten blijven te allen tijde voorbehouden.
4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Berwin4x4. Berwin4x4. is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Berwin4x4. dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4.2 De definitieve koopovereenkomst tussen Berwin4x4. en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

5. Prijzen
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief 21% Nederlandse BTW, en exclusief handlings‐ en verzendkosten en landspecifieke heffingen.
5.2 Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk of schrijffouten.
6. Bestellingen
6.1 Bestellingen worden door de klant rechtstreeks geplaatst bij Berwin4x4. in Nederland middels internet, telefoon of e‐mail. Op het moment van bestellen ontstaat er tussen de klant en Berwin4x4. een (voorlopige) koopovereenkomst.
6.2 Per geplaatste bestelling (website) ontvangt u een bevestiging per e‐mail. De klant is verantwoordelijk aan de hand van deze bevestiging de juistheid van zijn bestelling te controleren en Berwin4x4. onmiddellijk op de hoogte te brengen indien deze onjuistheden bevat. Indien de klant binnen één (1) uur na bestellen geen bevestigingsmail ontvangt dient die zich te melden bij Berwin4x4. middels e‐mail, zodat Berwin4x4. de klant alsnog op de hoogte kan brengen van de inhoud van zijn bestelling.
6.3 Voor alle bestellingen sturen wij met regelmaat statusupdates waaronder ontvangstbevestigingen van betalingen (indien van toepassing), meldingen bij artikel(en) tijdelijk niet leverbaar (indien van toepassing), pakket klaar voor verzending, etc. De klant draagt de verantwoording deze, en andere e‐mails van Berwin4x4., vrijelijk te kunnen ontvangen.
7. Verzendkosten
7.1 Alle prijzen van producten op de site van Berwin4x4. zijn exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders vermeld.
7.2 De verzendkosten per levering zijn verschillend. U vindt de diverse verzendmethoden en ‐kosten terug tijdens het bestelproces. Tijdens het bestelproces worden alle kosten overzichtelijk vermeld.
8. Levering en levertijd
8.1 Voor verzending van bestellingen maakt Berwin4x4. gebruik van een externe transporteur. Tot aan het moment van afleveren op het afleveradres dragen Berwin4x4. c.q. de transporteur de volledige verantwoording in geval van (transport)schade, vermissing of diefstal.
8.2 Alle genoemde levertijden (website, telefonisch, e‐mail) gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Berwin4x4. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
8.3 Berwin4x4. levert alleen complete orders uit, en kan derhalve ook niet worden verplicht tot deelleveringen waarvan de kosten door Berwin4x4. worden gedragen.
8.4 Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e‐mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de verzending. Vermeld tijdens het afrekenen een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06‐nummer.
8.5 Vanwege de factor bezorgkosten is Berwin4x4. gerechtigd nogmaals verzendkosten te berekenen aan de klant, indien de transporteur de bestelling niet kan afleveren vanwege het aantoonbaar foutief invullen van adresgegevens door de klant. De handlings‐ en verzendkosten bedragen dan €15,‐.
8.6 Levering door Berwin4x4. vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Berwin4x4. anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, heeft u te allen tijde het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Berwin4x4.. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
8.7 Indien een klant een (rembours)bestelling weigert bij aflevering door de transporteur, welke met in achtneming van bekwame spoed edoch binnen dertig (30) dagen is geleverd, en waarbij de overeenkomst op initiatief van de klant niet, niet correct of tijdig is ontbonden, dan is Berwin4x4. gerechtigd €15,‐ administratiekosten in rekening te brengen.
8.8 Bij alle leveringen ontvangt de klant een duidelijke factuur met daarop alle geleverde artikelen.
8.9 Zodra een pakket ons pand daadwerkelijk voor uitlevering verlaat ontvangt de klant kort daarna een e‐mail.
8.10 Berwin4x4. is nimmer verantwoordelijk voor vertraging op welke wijze dan ook, ontstaan door het niet ontvangen van statusmails van Berwin4x4.
9. Veilig betalen
9.1 Berwin4x4. biedt verschillende manieren van elektronisch betalen en tevens de mogelijkheid om onder rembours te betalen:
9.1.1 Rembours: het is mogelijk om onder rembours producten van Berwin4x4. te kopen. U kunt in dit geval het verschuldigde bedrag (inclusief bezorg‐ en rembourskosten, indien van toepassing) aan de postbode betalen.
9.1.2 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS bank, ING of Postbank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN‐betaling in een winkel.
9.1.4 Vooruitbetalen: U betaalt het verschuldigde bedrag volledig vooruit waarna wij tot levering overgaan zodra het volledige bedrag, inclusief verzendkosten, bij ons binnen is.
10. Afkoelingsperiode / Het retourneren van producten
10.1 Producten, die u via de Berwin4x4. heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking verkeert. Het aankoopbedrag van de retour gestuurde producten zal binnen dertig (30) dagen, na ontvangst bij Berwin4x4., terugbetaald worden.
De koper kan tevens binnen zeven (7) werkdagen de gehele bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Berwin4x4. berekent geen kosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Bij het ongedaan maken van een gehele bestelling betaalt Berwin4x4., na ontvangst van de gehele bestelling, het volledige aankoopbedrag binnen dertig (30) terug inclusief de door koper betaalde verzendkosten.
10.2 De kosten voor het retour sturen van enkele producten naar Berwin4x4. worden altijd gedragen door de klant. Niet of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd en gaan retour aan afzender. Indien u gebruik wilt maken van deze zogenoemde afkoelingsperiode dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen via e-mail adres info@Berwin4x4.nl
10.3 Wanneer de klant in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen wordt deze door Berwin4x4. kosteloos omgeruild voor het bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking verkeert. De consument heeft recht op omruiling of restitutie van het orderbedrag mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen via e-mail adres info@Berwin4x4.
10.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd wordt bij gewenste restitutie (mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking verkeert) het betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen op uw bank‐ of girorekening gestort.
10.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.
10.6 Indien u producten aan Berwin4x4. wilt retourneren zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Berwin4x4 kan anders geen verantwoording op zich nemen indien het pakket zoek is geraakt.

11. Garantie
11.1 Op alle geleverde producten via Berwin4x4 gelden de normale fabrieksgaranties. Contractuele garantie gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
11.2 Indien een product bij aankomst defect is stuurt u een e‐mail naar info@Berwin4x4.nl. Omschrijf duidelijk de klacht, uw gegevens, het order‐ en eventuele voorhanden zijnde productnummer. Indien de klacht wordt gehonoreerd ontvangt u van ons een bevestiging. Het artikel wordt bij een daadwerkelijk defect door Berwin4x4. kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet verder is gebruikt dan tot aan de constatering van het defect en in de originele verpakking verkeert.
11.3 De kosten voor het retoursturen naar Berwin4x4. worden altijd gedragen door de klant. Indien u producten retour wilt sturen zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Berwin4x4. kan anders geen verantwoording op zich nemen indien het pakket zoek is geraakt. Niet of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd en gaan retour afzender.
11.4 Berwin4x4. behoud zich het recht voor producten eerst uitvoerig te testen, of te laten testen, alvorens tot omruiling over te gaan. Voor producten die tijdens een normaal gebruik en binnen de garantietermijn defect raken geldt dezelfde procedure. Mocht na onderzoek blijken dat het door u retour gezonden product geen defect vertoont, brengen wij €25,‐ onderzoek‐, verzend‐ en administratiekosten in rekening.
Voor producten die buiten de garantieperiode vallen hebben wij geen faciliteiten die te repareren. Wij adviseren u daarom rechtstreeks bij de fabrikant een prijsopgave te laten doen voor een eventuele reparatie. Mocht dit onverhoopt op enige manier problemen opleveren kunnen wij te allen tijde een vrijblijvend advies geven.
12. Onderzoeksplicht en nakoming
12.1 U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren op beschadigingen en/of gebreken en dient ons hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren. Eventuele naderhand te constateren gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Berwin4x4. te melden.
12.2 Berwin4x4. is nimmer verantwoordelijk voor vertraging op welke wijze dan ook, ontstaan door het niet ontvangen van statusmails van Berwin4x4..
13. Schadevergoeding
13.1 Berwin4x4. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
13.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Berwin4x4. komen zijn: ziekte, in‐, uit‐ en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
13.3 Berwin4x4. is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaken‐ en/of personenschade.
13.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Berwin4x4. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
14. Toepasselijk recht
14.1 Op alle leveringen van Berwin4x4. waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
15. Nederlandse tekst prevaleert

15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
16. Persoonsgegevens

16.1 Berwin4x4. gebruikt uw klantgegevens ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken en verzenden van bestellingen en het op de hoogte houden van de klant ten aanzien van betalingsverwerkingen, statusupdates, etc.
16.2 Berwin4x4. verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden anders dan voor het verwerken en afleveren van uw bestelling.
16.3 Berwin4x4. zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen onder andere worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.
17. Afwijkingen
17.1 Berwin4x4 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of fouten in prijzen, afbeeldingen en teksten.
18. Klachten en Geschillencommissie
18.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Uiterlijk binnen dertig (30) dagen zullen wij op uw klacht reageren.
18.2 Komen we er samen niet uit, dan kunt u, tegen betaling van €25,‐klachtgeld, uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
18.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2020 BERWIN4X4SHOP.NL 030-6918041 | sitemap | rss